M A G Y A R   O R V O S T Ö R T É  N E L M I   T  Á R S A S Á G

 SOCIETAS  HUNGARICA  HISTORIAE  ARTIS  MEDICINAE

 Hungaria

  1023 Budapest                                                                      Telefon: 2125421, Fax: 2125-438

 Török u.12.                                                                        E-mail: orvostortenelmi@gmail.com

 

MEGHÍVÓ

 a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Magyar Természettudományi Társulat

 HÁBORÚ ÉS ORVOSLÁS

  c. konferenciájára

 A konferencia helyszíne: a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár díszterme

 (1023 Bp., Török u. 12.)

 Kezdete:  2014. október 3. péntek, 10.00 óra

 Program

  Bagi Zoltán (MNL Csongrád Megyei Levéltár, Szeged): A tábori egészségügy   szervezete  a tizenöt éves háború (1591/1593-1606) időszakában

  Balázs Péter (SE):  A sebészet lehetőségei és intézményei a 18. században

  Debrődi Gábor (OMSZ):  Polgári és katonai betegszállítás az I. világháború éveiben

  Gömör Béla (BIK):   Háborús sérültek balneoterápiája

  Szünet (12–13 óra)

  Kapronczay Katalin (MOT): A katonaorvos-képzés reformja Magyarországon a  dulaizmus korában

  Kapronczay Károly (MOT):  Az  I. világháború katonaegészségügyi szervezete, veszteségei

  Magyar László (MOT):  Az első magyar művégtaggyár története

  Forrai Judit (SE): Katonák, szifilisz és tábori bordély az I. világháborúban

  Az előadások időtartalma 15 perc.

 Programunkra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 

Dr. Kapronczay Károly      Dr. Réthelyi Miklós          Dr. Sótonyi Péter

            MOT főtitkára                          MOT elnöke                              MTT elnöke