Az ülés ideje és helye: 2014. május 7. (szerda) 10 óra
MTA Székház, Felolvasóterem, (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

Az ülés elnöke:  Demény Attila, az MTA levelező tagja
Megnyitó:  Vörös Attila, az MTA rendes tagja, osztályelnök
Budai Tamás, az MTA doktora, Haas János, a földtudomány doktora, Raucsik Béla, PhD: A klímaviszonyok hatása a dunántúli-középhegységi triász üledékképződési környezetek
változására:  
Kordos László, a földtudomány doktora: A sztyeppút tízmillió éve: klíma, környezet, vándorlás és népvándorlás
Horváth Erzsébet, PhD, Novothny Ágnes, PhD, Barta Gabriella, Bradák Balázs, PhD, Kiss Klaudia: Az utolsó glaciális környezetváltozásainak nyoma a löszökben
Sümegi Pál, az MTA doktora, Molnár Dávid, Náfrádi Katalin, PhD,  Gulyás Sándor, PhD, Bodor Elvira, Törőcsik Tünde, Sávai Szilvia, Szelepcsényi Zoltán,
Molnár Mihály, PhD: A Kárpát-medence paleoklimatológiai viszonyainak változása az utolsó 50 ezer év során [UTF-8?]–
összehasonlító jellegű multiproxy adatok alapján
Magyari Enikő, PhD, Petr Kunes, PhD, Norbert Kühl, PhD: A würm eljegesedés maximumának vegetációja és klímája a Kárpáti régióban: klímamodell,
ökoszisztéma-modell és proxyeredmények összevetése
Demény Attila, az MTA levelező tagja, Czuppon György, PhD: Csapadékvíz-összetételek a múltból cseppkövek fluidumzárvány-vizsgálata alapján
Bartholy Judit, az MTA doktora, Pongrácz Rita, PhD: Az éghajlat-modellezés módszerei és eredményei térségünkre

Ebédszünet
13.00

Rácz Lajos, az MTA doktora: Mikor zárult le a kis jégkorszak, és mikor kezdődött a jelenkori felmelegedés
Magyarországon?
Szépszó Gabriella: Ugrás a jövőbe: Az éghajlatváltozás, mint modellezési probléma
Hatvani István Gábor, PhD, Kern Zoltán, PhD: Antarktiszi jégfuratokból nyert éves felbontású stabil oxigén- és hidrogénizotóp-idősorok
térstatisztikai kiértékelése és a csapadék forrásrégiójára vonatkozó következtetések
Árvai Mátyás, Ionel Popa, PhD, Kern Zoltán, PhD: Az elmúlt 500 év súlyos tavaszi fagyeseményei a kárpáti erdőhatár zónában cirbolyafenyők
fagygyűrűi alapján
Szünet
14.30
Varga György, PhD, Újvári Gábor, PhD, Kovács János, PhD, Bradák Balázs, PhD,
Szeberényi József, PhD: A szaharai por lehetséges szerepe európai (paleo)talajok képződésében
Újvári Gábor, PhD, Molnár Mihály, PhD, Novothny, Ágnes PhD, Kovács János, PhD: Előrelépések a dunaszekcsői löszszelvény AMS 14C és OSL-IRSL alapú korolásánál: úton az
ezer éves skálájú őskörnyezeti események időbeliségének jobb megismeréséhez az elmúlt 50
ezer évre
Gábris Gyula, az MTA doktora, Novothny Ágnes, PhD: Tiszazugi homokfeltárások tanúságai
Sebe Krisztina, PhD, Csillag Gábor, PhD, Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, PhD, Thamóné Bozsó Edit, PhD, Fodor László, az MTA doktora, Reinhard Roetzel, PhD,
Markus Fiebig, PhD, Christopher Lüthgens, PhD: [UTF-8?]PleisztocĂŠn–kora holocén szélklíma a Kárpát-medencében és északnyugati előterében
Tóth Mónika, PhD, Magyari Enikő, PhD, Buczkó Krisztina, PhD, Braun Mihály, PhD,
Kostas Panagiotopoulos, PhD, Oliver Heiri, PhD: Holocén nyári hőmérséklet-változások árvaszúnyogok alapján a Déli-Kárpátokban
(Retyezát-hegység, Románia)
Buczkó Krisztina, PhD: Kovaalga-alapú vízszint-rekonstrukciók Európában

Zárszó: Demény Attila, az MTA levelező tagja

Kiemelve: az MTT tagjai