MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság Ifjúsági tagozat, a Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztály, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék, Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös rendezésében

 

Szeretettel invitáljuk a Kutatók éjszakája – az MTA ÉTT Ifjúsági tagozat nyitó rendezvényére

 

időpont: 2018. szeptember 28-a (péntek) 14-18,30 között

helyszín: SE ETK 1088 Budapest Vas utca 17.

 

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI MOZAIKOK

SEMMELWEIS KORÁBÓL

Interaktív időutazás diákoknak és tanáraiknak

 

2018-ban szeptember 28-án a Kutatók Éjszakáján (SE ETK 1088 Budapest Vas utca 17.) tartandó rendezvény elsősorban közép-, és felsőfokú intézményben tanulóknak, pedagógusoknak és a tudománytörténet iránt érdeklődőknek szól. Az egész délutánt (14-18,30 óra) kitöltő interaktív program sorozat előadásokat, forráselemzéseket, szimulációs gyakorlatot és múzeum pedagógia foglalkozásokat kínál. Semmelweis Ignác (1818-1865) születésének 200. évfordulója alkalmat ad arra, hogy bemutassuk a magyar orvos egyedülálló kutató, felfedező és gyógyító tevékenységét.  Az előadások témájának középpontjában Semmelweis Ignác úttörő tevékenysége, a 19. századi orvoslás és a gyógyítás higiénés viszonyai állnak, továbbá az a közgondolkodás mely akadályozta abban, hogy felismerései, módszerei széles körben elterjedjenek és megvédjék a szülő anyák életét. Napjaink orvostudománya új eszközökkel és módszerekkel kutatja az egészség-betegség, a genetikai hajlam és epigenetikai (környezeti) faktorok együttes hatását, azt az anyai hatást, mely a magzati élet során, a táplálkozás, a mozgás, a fertőzések révén összetett módon határozzák meg egész életünket. Egyre több figyelem irányul az epigenetikai jelentőségükben egyenrangú mentális, pszichikai, szociológiai és esztétikai hatásokra is, ami a biológiai, szociológiai és pszichológiai megközelítések közös figyelembe vételét jelenti a gyógyító munkában.

A programban során forráselemzés alá vonjuk az egykori Szent Rókus Kórház 1830-40-es évekből származó házirendjét, és Semmelweis naplójának egyes részleteit. Ebből megismerhetik Semmelweis kutatási módszerét, a statisztikai adatok összevetését, a bizonyítékokon alapuló orvostudomány történeti kibontakozásának egyik fontos állomását. Számítógépes szimulációs programmal végig kísérhető lesz a 19. század nagy fertőző betegségei közül a londoni kolerajárvány terjedése. Fény derül az egyéni orvosi, kutatói életút, és az egészség-betegség viszonyának közösségi szintű természettudományos és szociológiai kapcsolatára. A program tartalmaz egy izgalmas, nyomozós játékot is, melynek során a program résztvevői betekintést nyerhetnek Semmelweis korának higiénés viszonyaiba, orvosi eszközeibe, és a korszak tudományos ismereteinek egy szeletét is megismerik.

A számos tudományterületet összekapcsoló előadások, interaktív gyakorlatok a résztvevőktől aktív együttműködést, problémamegoldó kritikai gondolkodást igényelnek és a kutatói felfedezés, felismerés élményét ígérik.

 

Dr. Forrai Judit DSc, dr. Falus András akadémikus, dr. Feith Helga főiskolai tanár,

Győri Hedvig PhD, Both Mária PhD, Csima Zoltán