Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya,

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,

Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Kör

közös rendezvénye

HÁLÓZATOK A TUDOMÁNYÁGAKBAN

 

 ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN

konferencia sorozat keretében a Tudomány Hónapja alkalmával

2019. november 14‒15.

A Semmelweis Egyetem NET konferencia teremében

1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. em.

A természetvizsgálók hagyományát 1841-től őrizve az azóta rendezett évi konferenciák eszmeiségét szeretnénk folytatni az idén is a hálózatok témával, annak jelenlétét, hatásait és összefüggéseit bemutatni a természettudomány és társadalomtudomány területen. A hálózatokban való gondolkodás az emberi tevékenység szinte minden területén nyomon követhető akár az élővilág minden szerveződési szintjén, akár a társadalmi kapcsolódásokban személyes, intézményes formában, a természettudományban, orvostudományban, antropológiában, szociológiában, informatikában, szabad társadalomtudományban, földrajzi, klimatológiai, mérnöki-műszaki stb. rendszerekben egyaránt.

A részletes program - 2019.10.24-i állapot szerint (PDF)

Részvételi szándékát még 2019. november 5-ig ezen az e-mailen jelezheti

mtt.op.titkarsag@gmail.com

---

Beszámoló a lezajlott konferenciáról (pdf)

A konferencia képei