Időpont: 2019. január 30-án, délután 14:30-kor.

Helyszin: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Schay termében, F épület (Budafoki út 6-8.), I. (középső) lépcsőház, 1. emelet (lépcsőfeljáróval szemben)

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Természettudományi Társulat Kémia Szakosztálya a Magyar Kémikusok Egyesülete Kolloidkémiai és Nanotechnológiai Szakosztályának bevonásával előadói ülést szervez a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Schay termében[*] 2019. január 30-án délután 14:30-kor.

A rendezvény célja egy olyan előadássorozat elindítása, amelynek keretében fiatal kutatók (és hallgatók) lehetőséget kapnak kutatási-fejlesztési eredményeik bemutatására. Az első alkalom előadásai az anyagtudomány és nanotechnológia témaköréhez kapcsolódnak.

A rendezvény programja:

14:30 – 14:35             Megnyitó (Hórvölgyi Zoltán)

14:35 – 14:55             Kőrösi Márton1, Béri János1, Tóth Péter1, Buczkó Noémi1, Sedon Attila1, Varga Erzsébet2, Sohajda Tamás2, Székely Edit1: Enantiomerkeverékek szuperkritikus antiszolvens kicsapásos továbbtisztítása

1BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

2CycloLab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft.

14:55 – 15:15Ábrahám Ágnes1, Szabó Ákos2, Verebélyi Klára2, Iván Béla2, Kiss Éva1: Természetes eredetű béta-pinén polimerjeinek hidrofilizálása tüzelőanyagcella alkalmazáshoz

1ELTE Kémiai Intézet, Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratórium

2MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Polimerkémiai Kutatócsoport

15:15 – 15:35             Tegze Borbála1, Albert Emőke1, Basa Péter2, Sáfrán György3, Hórvölgyi Zoltán1: Monomer és asszociált színezékmolekulák viselkedése fotoaktív szol-gél bevonatokban

1BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

2Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.

3MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Vékonyréteg Fizikai Osztály

15:35 – 15:55             Bakos László Péter1, Karajz Dániel1, Katona András1, Erdélyi Zoltán2, Parditka Bence2, Hernádi Klára3, Szilágyi Imre Miklós1: TiO2 inverz opál szerkezetek előállítása szén és polisztirol nanogömbökből

1BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

2Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék

3Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

15:55 – 16:15Ábrahám Attila1, Kócs Lenke1, Basa Péter2, Sáfrán György3, Hórvölgyi Zoltán1: Mikropórusos hibrid szilikabevonatok: optikai és nedvesedési jellemzők időbeli állandósága

1BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

2Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt.

3MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Vékonyréteg Fizikai Osztály

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

 

Dr. Albert Emőke                                                                                                                 Dr. Hórvölgyi Zoltán

MTT Kémia Szakosztály titkára                                                                              MTT Kémia Szakosztály elnöke[*] F épület (Budafoki út 6-8.), I. (középső) lépcsőház, 1. emelet (lépcsőfeljáróval szemben)