A tisztújító jubíleumi közgyűlés pontos időpontjáról, helyszínéről és programjáról a járványhelyzet alakulásának ismeretében a későbbiekben adunk tájékoztatást.


A Jelölő Bizottság Elnökének körlevele:

 

Tisztelt Tagtársaink !

 A Magyar Természettudományi Társulat Elnökségének felhatalmazása alapján, mint az MTT Jelölési Bizottság elnöke, szíves közreműködésüket kérem a Társulat – eredetileg 2021 májusában esedékes – tisztújító közgyűlésének előkészítésében.

 A tisztújító közgyűlést a veszélyhelyzet elmúltát követő 90 napon belül kell majd megtartanunk, addig a jelenlegi tisztségviselők megtartják pozíciójukat.

 Tekintettel arra, hogy a jelenlegi vezetés mandátuma a hatályos jogszabályok értelmében a következő Közgyűlésig tart, a Jelölő Bizottság megismerte a jelenlegi Elnökség álláspontját és szélesebb körben is tájékozódott a választandó és választható vezetőségi tagok személyéről. A listán a választandó vezetőségi tisztségek és az előzetes tájékozódásunk szerinti jelöltek szerepelnek. A Jelölő Bizottság valamennyiük esetében az érintettektől pozitív választ kapott arra az esetre, ha őket a Közgyűlés megválasztja.

 Természetesen Önöknek – a honlapunkon megtalálható digitális online jelölőlap kitöltésével, a korábbi gyakorlatnak megfelelően jogukban áll további, saját személyi javaslattal is élni. Kérem, jelölésüket szíveskedjenek 2021. május 5-ig megküldeni.

 Tájékoztatom Önöket, hogy három posztot az MTT 2020.évi rendkívüli közgyűlésén (2020. szeptember 2-án) már betöltött, s négy évre, a 2024.évi közgyűlésig közgyűlési határozattal egyhangúlag megválasztott. Az elnök személyét a Törvényszék. határozatában bejegyezte, az alábbi tisztségekre tehát most nem kerül sor új választásra. Ennek értelmében Társulatunk elnöke prof. dr. Klinghammer István, az MTA rendes tagja. Alelnök prof. dr. Szöllősi-Nagy András tszv egyetemi tanár; a Földtudományi Szakosztály elnöke dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor asszony.

 Kérem, keressék fel Társulatunk honlapját, ahol néhány perc alatt online jelölhetnek a betöltendő vezetői posztokra. Az érvényes jelölések után megállapított listát a Jelölő Bizottság a Társulat 2021. évi Közgyűlése elé terjeszti.

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem, jelöljenek!

 Tisztelettel köszönti Önöket

 prof. dr. Ódor László s.k.

 az MTT Jelölő Bizottság

 elnöke

 


 

Jelölés a Társulat betöltendő tisztségeire (KITÖLTENDŐ jelölőlap).