MEGHÍVÓ

 A Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Szakosztálya

 A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének Orvostörténeti munkacsoportja,

 A Magyar Természettudományi Társaság Tudománytörténeti Szakosztálya

 tudományos ülésére

  Az ülés helye: a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje (NET)

 21. emelet Johan Béla konferenciaterem

 (1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. emelet)

 Időpontja:2014. október 8. szerda, 13.00

 Dr. Fereczy Judit Dékányné:

 Dr. Ferenczy Károly (1901-1972) egyetemi magántanár, a fogászati röntgenológia egyik magyarországi meghonosítójának tudományos munkássága és életútja.

 Prof. Dr. Divinyi Tamás:

 Érdekességek a fogászati implantáció történetéből.

 Tudományos programunkra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

 A Fogtörténeti Szakosztályba való belépés folyamatos.

  Dr. habil. Forrai Judit DSc elnök

 forraijud@gamil.com, +36-209-603-700

 Dr. Kóbor András egy. docens alelnök