Versenykiírás

 

I. Kárpát-medencei Kindler-Láng

fenntartható fejlődés tanulmányi verseny

(Fókuszban a hulladék)

2020/2021. tanév

A verseny kiírója, rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Környezettudományi Szakosztálya

 

Szakmai együttműködők:

 • Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
 • Tata Város Önkormányzata

 

 Határon túli szakmai partnerek:

 • Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT, Kolozsvár)
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szabadka)
 • Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT, Komárom)
 • GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Beregszász)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus-szövetség (Beregszász)
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Csíkszereda)
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara (Kolozsvár)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Komárom)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Újvidék)

 

Támogatónk:

 Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos információk

a  Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu és a TermészetBÚVÁR c.magazin www.tbuvar.hu honlapján olvashatók.

 

A verseny célja

 A 21. század az emberiség számára számos meglepetést tartogat. Közülük néhány összefügg a fenntartható fejlődéssel. Nyitott kérdés, hogy mit kezdünk a jelenleg dúló járvánnyal, de nyitott kérdés az is, hogy mik lesznek a klímaváltozás következményei, sikerül-e megoldanunk a hulladékproblémát, képesek vagyunk-e megtanulni a természettől, hogy nem szabad felelőtlenül hulladékot termelnünk? A verseny az ilyen és ehhez hasonló kihívásokra segít felkészíteni azt a fiatal nemzedéket, amelyiknek valóban kezében a jövőnk!

 A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) fenntartható fejlődés (fókuszban a hulladék) témakörben magyarországi és külhoni, magyar tannyelvű iskolák 13-15 éves (hetedik és nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában.

 A verseny fordulóira az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

A verseny két fordulóból áll:

1) első (iskolai, ill. házi) forduló

2) Kárpát-medencei döntő

 

 A versenyre jelentkezhet minden hetedik és nyolcadik osztályos (13-15 éves) tanuló a Magyar Természettudományi Társulat honlapján: mtte.hu. A jelentkezéshez PDF formátumban fel kell tölteni egy legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelmű dolgozatot.A dolgozatot az alábbi két téma valamelyikéből kell elkészíteni:

 

a) Családunk hulladékai;

b) Lakókörnyezetem hulladékai

 

A pályázati feltételeknek megfelelő tanulók részére – a nevező, ill. a versenyen indulók létszámának korlátozása nélkül - kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk.

 A Kárpát-medencei döntőbe kb. 50 diák kerülhet. Az első, online-forduló alapján magasan képzett szakemberek zsűrije dönt a második fordulóba jutottakról. Ennek ismeretében tudjuk majd meghatározni a kísérő tanárok létszámát is. Az oda- és visszautazás módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (a jelentkezési lap kitöltésével, a legfeljebb két oldal terjedelmű dolgozat csatolásával):

A versenyre 2020. november 4. és 2021. január 17. között lehet nevezni.

 

A verseny ismeretanyaga és fordulói:

 

 1. Első (helyi, online) forduló:

2021. február 26. péntek

 

Az első fordulóra online kerül sor 2021. február 26-án. A versenyre történő felkészüléshez a pályázók részére a honlapunkra felteszünk egy, a felkészülést segítő tanulmány-gyűjteményt elektronikus tananyag formájában, továbbá néhány elektronikusan rögzített előadást is.

Az első forduló felkészülési anyaga:

A februári online írásbeli versenyre a megadott tanulmánykötet alapján kell felkészülni. A kötet témakörei kapcsolódnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz és a tanulók által a környezetismereti tárgyak keretében tanult tananyaghoz.

A tanulmánykötetet a téma elismert szakértői írják, várhatóan 2020. novemberétől lesz elérhető Társulatunk és a TermészetBúvár magazin honlapján. Azon iskolák részére, amelyekből több tanuló is részt kíván venni a versenyben, a tanulmánykötetet a későbbiekben nyomtatott formában is rendelkezésre bocsájtjuk.

Az online fordulóra az MTT központi feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

 

2. Kárpát-medencei döntő:

2021. április 23-24-25. (péntek szombat - vasárnap)

 

Helyszíne: Tata

(A résztvevők a versenyen kívül szakvezetéssel megismerkedhetnek Tata és tágabb környezetének látványos értékeivel is.)

 

A Kárpát-medencei döntő lebonyolításának részleteiről (oda- és visszautazás, a döntő részletes programja stb.) a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A döntőre az MTT feladatalapokat készít a versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

 

A résztvevők és helyezettek díjazása:

 

Valamennyi, döntőbe jutott résztvevő ingyenes ellátásáról (szállás, étkezés, szakmai-terepi programok) a Társulat gondoskodik.

Az MTT a döntőbe jutott versenyzőknek és a felkészítő tanároknak emléklapot ad. A verseny első tíz helyezettje és felkészítő tanára oklevélben részesül.

 

1 – 3. helyezett            laptopot vagy tabletet kap (kb. 150.000 Ft/fő értékben)

4 – 6. helyezett            okos óra vagy más tárgyjutalom (kb. 100.000 Ft/fő értékben)

7 – 10. helyezett          könyvutalvány, vagy más tárgyjutalom (kb. 50.000 Ft/fő értékben)

 

A legjobb felkészítő tanárok közül négy (akik a legtöbb diákot hozzák és akiknek a diákja az 1-10 hely valamelyikén végez) 25.000 Ft/fő értékű könyvutalványban vagy tárgyjutalomban részesülnek.

 

A szervezők és támogatók a verseny döntőjén különdíjakat is kiosztanak.

 

A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a versenyt szervező Magyar Természettudományi Társulat szellemi tulajdona. Azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

Kapcsolat:

Szakmai kérdésekben:

 Dr. Kerekes Sándor 

sandor.kerekes@uni-corvinus.hu

Dr. Tardy János  

janos.tardy@map.elte.hu

 

 

Általános kérdésekben:

Kovács Eszter MTT ügyvezető igazgató

tel: +36-1-266-1101, +36-30-296-4556

e-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

levelezési cím: 1137 Budapest Jászai Mari tér 4/A I.em.1.

 

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat.

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

 

Budapest, 2020. szeptember 19.

 

  Prof.  Dr. Kerekes Sándor s.k.

az MTA doktora, egyetemi tanár,

az MTT KörnyezettudományiSzakosztályának elnöke, az országos versenybizottság elnöke

 

Dr. Tardy János s.k.

c. egyetemi tanár,

az MTT ügyvezető elnöke

 

 A verseny névadói:

 

Professzor Kindler József  1929. február 9. - 2010. december 30.

 

Kindler József sok évtizedes oktatói-kutatói pályája két intézményhez, a Budapesti Műszaki Egyetemhez, illetve 1986-tól a Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetemhez kötődik.

Életútja nem a közgazdász professzorok tipikus életútja. Kindler József 1929. febr. 9-én született, Budapesten.  Kaposváron érettségizett a Somssich Pál nyolcosztályos fiúgimnázium tanulójaként 1948-ban.

A BME Vegyészmérnöki Karán szerzett élelmiszermérnöki diplomát 1954-ben, és gazdasági mérnöki oklevelet 1962-ben. 1954-1962 között a Dunakeszi Konzervgyárban dolgozott.  1962-ben az iparági főmérnöki beosztást cserélte fel a BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékének egyetemi adjunktusi beosztásával. A BME-n 1965-ben doktorált. 1976-ban lett a közgazdaságtudományok kandidátusa. 1986-ban a Közgáz Vállaltgazdaságtan tanszékére került, ahol 1995-ig egyetemi tanárként dolgozott. „Döntéselméleti előfeltevések kritikája” címen védte meg akadémiai doktori értekezését, amiben a kvantitatív módszerek széles körű elterjesztésén fáradozó tudós, a „vakbuzgó” számszerűsítés veszélyeire, a rendszerben való gondolkodás humán dimenzióinak a fontosságára figyelmeztetett. Neki köszönhetjük, hogy Magyarországon az üzleti etika sok európai egyetemet megelőzően került be az egyetemi tantervbe. 1989-től egyre több időt tölt a Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszékén és 1995-1999-ig egyetemi tanárként majd haláláig Emeritus professzorként vált meghatározó személyiségévé a tanszéknek és a később létrejött Környezettudományi Intézetnek is.

Kindler József érdeklődése a nyolcvanas évek végétől a gazdasági, politikai, társadalmi rendszer alapvető kihívásai felé fordult. Tanulmányai, az ezekben az években egyre sűrűbben megjelenő publicisztikája személyes felelősségtudatot és emberi együttérzést tükröznek. Az üzleti tudományok mellett az alternatív közgazdasági gondolkodásnak is legrangosabb magyar képviselőjévé vált. BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszékének a professzoraként létrehozta, és vezette azt a Doktorandusz Műhelyt, aminek a hatása a közgondolkodásra messze meghaladta a tanszék és az egyetem kereteit. Ennek a műhelynek az eredménye lett a máig megjelenő alternatív közgazdasági szakfolyóirat a Kovász.

 


Professzor Láng István 1931. december 26.; 2016. december 17.

 

Láng Istvánt a hazai közvélemény leginkább tudományszervezőként ismerte. 1955-től a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársa, 2002-től kutatóprofesszora volt. Évtizedekig dolgozott a Magyar Tudományos Akadémián, évekig az MTA főtitkáraként. Tevékenységét az jellemzi, hogy bárhova is vezérli a sorsa, munkájának érzékelhető nyoma marad. Igen sokat tett az akadémiai intézményrendszer fejlődéséért, a magyar tudomány társadalmi és nemzetközi elismertetéséért. 1971 óta foglalkozik környezet- és természetvédelmi problémákkal. Érdeklődési területe a környezetvédelem tudományos megalapozására irányult. Leginkább Láng Istvánnak köszönhető, hogy szakmánk el- és lemaradása a nemzetközi trendtől – éppen a környezetügy vonatkozásában – csupán alig néhány éves. Neki köszönhetjük, hogy a hazai környezettudomány még átmenetileg sem szűkült le a természettudományok területére, tudatosan törekedett rá, hogy a jogtudományok, a közgazdaságtudomány, a szociológia, a történettudomány és más diszciplínák a kezdetektől bekapcsolódjanak a környezetről alkotott nézeteink alakításába. Láng István nevét a nemzetközi környezetvédelmi szakma leginkább a Brundtland Bizottságban kifejtett tevékenysége kapcsán ismerte meg. A Környezet és Fejlődés Világbizottság (Brundtland Bizottság) tagja International Council for Science (ICSU) Környezeti Tanácsadó Bizottság tagja Global Environment Facility (GEF) elnöki tanácsadó testületének tagja NATO "Tudomány a Békéért" munkacsoportnak is tagja volt.  

Tíz könyvet, könyvrészletet írt és szerkesztett, és több mint száz tudományos közleményt jelentetett meg. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Környezet- és Természetvédelmi Lexikon első (1993) és második (2002) megjelentetésében, mint a kiadvány főszerkesztője.

A környezetvédelmi lexikon főszerkesztőjeként ékes bizonyítékát adta annak, hogy mit tehet a korszerű tudomány-felfogás egy tudományág fejlesztése érdekében. Láng István szakmai tekintélyét többek közt arra is használta, hogy a környezettudomány integratív, holisztikus jellegét hangsúlyozza. A Brundtland Bizottságban elfogadott fenntartható fejlődés fogalmat hazánkban senki sem ismerte jobban, és senki sem szemlélte kritikusabban Láng Istvánnál. Türelmes viták tucatjaiban érvelt, hogy a fejlődés – ha jól értelmezik – mindig fenntartható.

Az új gondolatok iránti „féktelen” nyitottság talán a tudós legfontosabb jellemvonása. Valószínűleg ez motoszkál Láng István tekintetében, amikor szakmai fórumokat, vagy az Országos Környezetvédelmi Tanács üléseit vezette. Talán ez, és a türelemmel teli bölcsessége az oka annak, hogy neki mindannyian őszintén, kertelés nélkül elmondtuk gondolatainkat.