III. Etnoökológiai kutatótábor

Kászoni-medence (Székelyföld), 2014. július 22-től augusztus 7-ig

 

Az I. és a II. etnoökológiai kutatótábor (Gyimes, 2012. július, Kalotaszeg, 2013. július) után az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Magyar Természettudományi Társulat közös szervezésében meghirdetjük a III. etnoökológiai kutatótábort, amit Kászonban, Kászonaltíz településen tartunk 2014 júliusában.

A tábor általános célja a táj és ember viszonyának kutatása természettudományi, ill. humántudományi, de elsősorban etnoökológiai megközelítésben (népi természetismeret, hagyományos ökológiai tudás és kapcsolódó témák). A tábor konkrét célja olyan kutatások végzése, amelyekből közvetlenül BSc, MSc, PhD dolgozatok/dolgozatfejezetek, illetve cikkek, tanulmányok készíthetők. Korábbi táborozók korábbi témájukat is „ismételhetik” ezen az új helyszínen. További szakmai részleteket a levél végén lévő mellékletben találtok!

A táborba 2014. július 22-én estig kell megérkezni. 23-án a tájjal és a faluval ismerkedünk, 24-én specifikus terepgyakorlatokat tartunk, 25-étől augusztus 6-ig végezzük a kutatásokat általában kutatópárokban tanárok vezetésével, segítségével. Hazautazás augusztus 7-én délelőtt. A részvételhez a táborban legalább 10 napot kell eltölteni, rövidebb időre nem lehet csatlakozni.

 A jelentkezés módja, a felkészülés lépései:

A jelentkezésnek NEM feltétele a korábbi kutatási-tudományos tapasztalat (kivéve egyes témákat, lásd a mellékletet), sem a kor vagy a képzettség, feltétele viszont az elkötelezettség a táborban való intenzív kutatásra.

1. Előzetes jelentkezés: kérünk, hogy ha tervezed a jöveteled, küldj egy előzetes jelentkező e-velet (email): név, egyetem/munkahely, szak/kutatási terület, tervezett kutatási téma (kb.), telefonszám és egy arckép a tábori lutraalbumba (aki tavaly már küldte, annak nem szükséges).

2. A végleges jelentkezéshez (február 28.) három feladatot kell teljesíteni.

  • A jelentkezők számára drop boxban hozzáférhetővé teszünk a tájjal és az ott élő emberekkel kapcsolatos olvasnivalókat. Ezekből kell 50 szabadon választott oldalt elolvasni. A beadandó egy egyoldalas önálló vélemény, gondolatsor erről az 50 oldalról (miért fontos, érdekes az a téma, amit olvastál, mi a véleményed róla, hogyan lenne érdemes folytatni, továbblépni stb.; kb. 4000-5000 karakter szóközökkel). Határidő: 2014. február 28.
  • A másik feladat, hogy készítsetek egy szintén kb. egyoldalas kutatási tervet (részletessége nyilván függhet a jelentkező életkorától és kutatási tapasztalatától). A kutatási tervnek tartalmaznia kell a következőket: motiváció (miért érdekel a tervezett téma, hova szeretnéd használni a kutatási eredményeket, pl. dolgozat, cikk), milyen módszerekkel dolgoznál, mik lesznek szerinted a várható eredmények, van-e javasolt kutatótárs (de lehetőleg két ’kezdő’ ne alkosson párost), van-e javasolt vezetőtanár (max. 4000-5000 karakter legyen szóközökkel). Határidő: 2014. február 28.
  • A harmadik feladat, hogy küldjél egy olyan digitálisan is csatolható anyagot, ami a kászoni tábor kutatásai kapcsán szerinted különösen releváns. Ez lehet valamilyen érdekes anyag kimondottan Kászonról vagy a környező területekről (neten keresve vagy könyvtárban találva, beszkennelve), de lehet olyan is, ami a kutatási témádhoz kapcsolódik szorosan, de szerinted mások számára is érdekes olvasnivaló lehet.

3. A felvétel véglegesítése előtt személyesen elbeszélgetünk azokkal, akikkel még nem táboroztunk, nem kutattunk együtt (a február 28-a utáni 3-4 hétben). Keszthelyen Bódis Judittal, Szegeden Margóczi Katalinnal, Budapest környékén Molnár Zsolttal, más helyszínek esetében szintén Molnár Zsolttal egyeztessetek.

4. Értesítés a részvétel lehetőségéről (2014. március 31-ig).

5. Kutatási terv véglegesítése a kutatásvezetőkkel (2014. április 30-ig).

6. Elővizsgálatokra késő tavasz és kora nyár folyamán igény esetén lesz lehetőség. (Aki szakdolgozatot, TDK-dolgozatot vagy komolyabb cikket szeretne írni a kutatásokból, annak erősen javasolt, hogy már a tábor előtt kezdje meg a munkát a tájban, vagy tervezzen be nyár végi, őszi terepbejárást is, a tábor két hete ugyanis ilyen mélységű kutatásokhoz nem elég.)

A tábor létszáma legfeljebb 40 fő.

Költségek: részvételi díj: 3000 Ft, szállás sátorban (fürdő és WC használattal) kb. 700 Ft/éj, vendégszobában kb. 1500-2000 Ft/éj), meleg vacsora kb. 1200 Ft/nap (nem kötelező, de ajánlott, vegetáriánus kérhető), a reggeli és ebéd önellátós, utazás: egyénileg, de tervezzük közös mikrobusz rendelését, apró ajándékok az adatközlő tanítómestereknek. Javasoljuk, hogy pályázzatok a költségek fedezésére, szükség esetén támogatólevelet írunk. A szállások véglegesítése még nem történt meg, ezért a fenti árak iránymutató jellegűek, de igyekszünk a költségeket minimalizálni.

Kérjük, hogy az előzetes jelentkezéseket, ill. majd a 3 feladatot az összes alábbi e-mail címre küldjétek el!

Üdvözlettel:

Molnár Zsolt és Gellény Krisztina táborvezetők

Babai Dániel, Biró Marianna, Bódis Judit, Margóczi Katalin és Varga Anna kutatásvezetők nevében is

"Dániel Babai" babai.daniel@gmail.com, "Biró Marianna" biro.marianna@okologia.mta.hu, "Bódis Judit" sbj@georgikon.hu, "Gellény Krisztina" gelleny.kriszta@gmail.com, "Margóczi Katalin" margoczi@bio.u-szeged.hu, "Molnar Zsolt" molnar.zsolt@okologia.mta.hu, "Anna Varga" varga.anna@gmail.com

 

SZAKMAI MELLÉKLET

A táborban mind természettudományi, mind humántudományi témákat lehet kutatni:

1. etnoökológia, etnobotanika, etnozoológia, néprajz, antropológia, nyelvészet, kognitív pszichológia stb.

2. botanika, zoológia, tájtörténet, agrártudományok, földrajz stb.

Javasolt kutatási témák (nem fontossági sorrendben!)

A Kalotaszegen, a tavalyi táborban gyűjtött adatokkal való összevetés (ottani vizsgálatok itt részben/egészben megismételve)

A táj flórája (szemi-kvantitatív feldolgozásban), népi fajismeret (csak jó növényfajismerettel, illetve betanulóként vállalható)

A táj növénytársulásai, 50 cönológiai felvétel készítése (csak jó növényfajismerettel, illetve betanulóként vállalható)

A táj ÁNÉR élőhelytérképe légifelvétel és terepbejárás alapján, 1:25 000-es méretarányban, ehhez kapcsolódva vagy önállóan: népi élőhelyismeret

A táj története az elmúlt 200 évben: a tájhasználat változása, a növényzet változása (történeti térképek GIS elemzése és terepbejárás), a táj és a tájváltozás népi érzékelése, értelmezése és értékelése

Erdődinamika és népi erdőélés

Ökológiai problémák és jelenségek népi percepciója (szukcessziós dinamikák, tenyésztett és vadon élő állatfajok népi percepciója, mindezek értelmezése és értékelése) (csak 2-3 éves vegetációs, ill. zoológiai tapasztalattal, illetve interjúzáshoz segítőnek, betanulóként vállalható)

A táj talajai és kőzetei + erózió, mezőgazdasági használhatóság, trágyázás és az ezekhez kapcsolódó népi ismeretek

Egykori és mai népi vízhasználat (patakok, források, kutak…)

Zoológia (faunisztika, illetve a fenti témákhoz kapcsolható zoológia) és népi állatismeret (csak legalább közepes fajismerettel vállalható)

Állattartás (marha, juh, ló, sertés, baromfi – főleg a gyephasználat): legeltetés és szénafüvek

Népi növénytermesztés és kertművelés, gyomnövények

Népi gyümölcsészet (termesztett és vadgyümölcsök)

Vadon termő növények népi felhasználása (pl. táplálkozás, építkezés, szerszámfa, gyógynövény)

Agrártámogatási programok lehetőségei ebben a művelt-felhagyódó tájban

Népi hitvilág, szokások, folklór természeti-gazdálkodási vonatkozásai

Kászon a rendtartó székely falu szemüvegén át

Generációk közti hagyományos tudásátadás vs. környezeti nevelés

Ökoturizmus és a hagyományos ökológiai tudás

Más hazai-erdélyi tájjal való összevetés a fenti témák valamelyikében

További rokon témák…