A tudományos ülés szervezői:

MTA Orvostörténeti Bizottság

MTA Művelődéstörténeti Bizottság

MTA Élettudományi Bizottság

Semmelweis Egyetem tanszékei

MONY

Magyar Természettudományi Társulat

Magyar Orvostörténelmi Társaság

Témakörök:

Anyák, terhesség, bábaság, szülés, prevenció, hygiéne, szakmatörténet, technikatörténet,
művelődéstörténet, bibliográfia, levéltári források, egyetemtörténet, oktatástörténet stb.

Jelentkezni lehet:

 

 

Dr. habil. Forrai Judit, DSc
MTA doktora

1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.
mobil: +36-209-603-700
mobil: +36-208-250-592
http://kaleidoscopehistory.hu