Az átadás során – egyebek között - elhangzott:
„Ezzel az elismeréssel egyrészt szeretnénk kifejezni tiszteletünket a Magyar Természettudományi Társulat magas színvonalú és tekintélyt parancsoló tevékenységének, melyben kiemelkedő szerepe van Elnök Úrnak.  Sótonyi Péter akadémikus, a Természettudományi Társulat fő célkitűzéseiért a természet igazságának megismeréséért, a Természet törvényeinek betartásáért és a Természet védelméért mindig őszinte szívvel harcolt nem csak legmagasabb szakmai tudásával, hanem a törvények jogi úton való érvényesítésével is. Külön hangsúlyoznám aktív közreműködését az MTA Környezet és Egészség Bizottság munkájában, mellyel hozzájárult, hogy ezt a Bizottságot tekintette az Akadémia a legeredményesebb tudományos közösségnek. Másrészt az elismeréssel további erőt és hitet szeretetnénk adni a Társulat vezetésének, hogy továbbra is következetesen tudja képviselni a természet törvényeinek megismerését, a természettudatos szemlélet kialakítását és a környezetvédelem fontosságát.
A Társulat tevékenységének és elnökének eredményes munkáját Egyesületünk, különösen azért becsüli nagyra és tartja fontosnak, mert megérti a Társulat egyik elsődleges célját, hogy a tudományos eredményeket, a természettudományos gondolkodás és véleményformálás jelentőségét megismertethesse a társadalommal és a civil fórumokkal."