A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ELNÖKSÉGE

tisztelettel meghívja Önt a

2014. május 20-án (kedden) 14.00 órakor kezdődő

 

K ö z g y ű l é s é r e

 

Helye:              a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor terme

1083 Ludovika tér 2-6., bejárás a Múzeum főbejáratánál

Napirend:

 

1.

A Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása

Dr. Tardy János ügyvezető elnök

2.

Elnöki köszöntő

Prof. Dr. Sótonyi Péter elnök

3.

A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Dr. Tardy János ügyvezető elnök

4.

„Ojos del Salado (6893 m): a kérdőre vont hegy - Környezetváltozás-monitoring a Magas-Andokban” c. előadás

Dr. Nagy Balázs tszv.

egyetemi docens, expedíció-vezető

ELTE TTK

5.

Beszámoló a 2013.évi gazdasági évről

Dr. Tardy János ügyvezető elnök

 

·         Ügyvezető elnöki beszámoló a 2013. évi közhasznúsági tevékenységről

 

 

·         Mérleg és eredmény-levezetés

 

6.

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. évről

Bódis Bertalan a FEB elnöke

7.

Vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról

 

8.

Tájékoztatás

·         a Társulat jelenlegi helyzetéről és a belátható jövőről,

·         az új Ptk-ból eredő kötelezettségekről,

·         együttműködésekről,

·         az országos tanulmányi versenyekről,

·         a 2014. évi programokról.

Dr. Tardy János ügyvezető elnök

Dr. Csiki Károly ügyvéd

9.

Egyebek és hozzászólások

 

10.

Zárszó

Prof. Dr. Sótonyi Péter elnök

 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, illetve szabályszerű meghatalmazással képviselteti magát. Szabályszerű a meghatalmazás, ha azt a meghatalmazó végig kézzel írja, vagy ha géppel írta, akkor két tanú hitelesíti az aláírásokat.

 

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel 2013.05.20-án 14.30 órára hívjuk össze.

A második összehíváskor a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Kérjük Tagtársainkat, hogy a megadott folyószámlaszámra (MTT számlaszám: 11708001-20339298) utalják át, az Elnökség határozata értelmében lényegesen mérsékelt összegű, 2013, ill. 2014. évi tagdíj elmaradásukat. Az éves tagdíjak: szervezeteknek 10.000 Ft, dolgozóknak 3.000 Ft, nyugdíjasoknak 2.000 Ft, diákoknak 1.000 Ft.

A tagdíjelmaradások rendezésére a helyszínen is  lehetőséget biztosítunk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Alapszabályunk értelmében szavazásra jogosultnak az a tag tekinthető, aki éves tagdíját a Közgyűlés megkezdéséig rendezte.

 

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel várunk!

Budapest, 2014. április 27.

 

 

Prof. Dr. Sótonyi Péter s.k.

Dr. Tardy János s.k.

elnök

ügyvezető elnök